Verwijzers

verwijser
Wij behandelen kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met psychische of psychiatrische problematiek. U kunt naar ons verwijzen wanneer er bij uw patiënt sprake is van óf een vermoeden is van een DSM-stoornis.

De GB GGZ is ook verantwoordelijk voor goede nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie bij mensen die al bekend zijn met en/of behandeld zijn voor een psychische aandoening.

Verwijzing

U kunt naar ons verwijzen via ZorgDomein.

Wanneer u de verwijzing zelf opstelt, dient deze de volgende gegevens te bevatten:

  • de gegevens van de cliënt;
  • de vermelding dat het een verwijzing naar de Basis GGZ betreft;
  • dat sprake is van (het vermoeden van) een DSM-stoornis, en welke;
  • uw eigen gegevens, inclusief uw AGB-code;
  • de datum van de verwijzing en handtekening van de verwijzer

Een verwijsbrief kan worden geschreven door de huisarts, jeugdarts, medisch specialist, gebiedsteam of CJG. Om het u makkelijk te maken hebben we een voorbeeld van een verwijsbrief voor u gemaakt die u hier kunt downloaden en afdrukken.

Wat u verder van ons kunt verwachten

  • Wij denken met u mee over passende hulp
  • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van de aanmelding en/of behandeling van uw patiënt
  • Wij zullen u informeren over de beëindiging en het resultaat van de behandeling