Ouderlijk gezag

ouderlijk gezag
Wij gaan er vanuit dat u als ouder het (wettelijk) gezag heeft over uw kind. Als dat niet het geval is, is het recht van de niet gezag dragende ouder beperkt tot feitelijke informatie over de gezondheidstoestand van het kind, als deze daar zelf om vraagt.

Ouders hebben meestal gezamenlijk gezag over hun kinderen. Dat betekent dat u beiden dezelfde rechten heeft. In geval van echtscheiding wordt een kind vaak door één van beide ouders aangemeld voor onderzoek of behandeling. Pas als van beide ouders toestemming is verkregen, kan de behandeling starten. Samen bespreken wij wie de andere ouder benadert om deze te informeren en om toestemming te vragen.

In sommige gevallen is toestemming van beide ouders niet noodzakelijk:

Goed hulpverlenerschap
Wanneer een ouder met gezag weigert toestemming te geven en hij/zij duidelijk niet het belang van het kind of de jongere dient en zijn/haar subjectieve mening te veel laat meewegen

Jongeren van 12 tot 16 jaar
Wanneer een ouder met gezag weigert toestemming te geven en de jongere blijft het weloverwogen wensen, dan kan de jongere toch onderzocht en behandeld worden. Daarnaast kan een jongere worden behandeld als er sprake is van ernstige tot matige psychische klachten. Weigert de jongeren zelf toestemming te geven, dan kan de jongere niet worden onderzocht en kan de behandeling niet starten