Actueel

Psychodermatologie

Aanvullend aan de medische behandeling, bieden wij psychodermatologische behandeling aan patiënten met huidaandoeningen zoals eczeem, psoriasis, acne. De behandeling richt zich op het leren omgaan met de aandoening en de gevolgen die het heeft op het dagelijkse leven.

Psychodermatologie omvat drie typen patiënten groepen:

Patiënten die zich melden bij de dermatoloog maar primair een psychiatrische stoornis hebben waaronder Body Dysmorphic Disorder (BDD), skin picking, dermatitis artefacta of infestatie waan.

Patiënten die als gevolg van een vaak chronische huidaandoening psychiatrische stoornissen of psychologische problemen ontwikkelen zoals een depressie of acceptatieproblematiek.

Patiënten met psychosociale problemen zoals financiële problemen, werkproblemen of andere stress factoren die het ontstaan, beloop en behandeling van huidaandoeningen beïnvloeden.

Wij zijn lid van de Nederlandse vereniging voor psychodermatologie.