Over ons

Wij zijn een aanbieder van de Generalistische basis GGZ voor kinderen en jeugd in de regio West-Friesland en Zaanstreek-Waterland, met als specialisme ontwikkelingsproblematiek.

De Generalistische basis GGZ (GB GGZ) is ingevoerd op 1 januari 2014 en wordt gevormd door de eerstelijnszorg en een deel van de tweedelijnszorg. Binnen de GB GGZ vindt diagnostiek, behandeling en nazorg plaats van lichte tot matige, niet complexe psychische aandoeningen.

Onze doelgroep wordt gevormd door kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Daarnaast bieden wij ook hulp aan jongvolwassenen. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door “zorg op maat” in de buurt van onze cliënten, waarbij de hulpvraag van de cliënt leidend is.

Samen met de cliënt en/of diens ouders/verzorgers proberen wij de zorg te organiseren die aansluit bij de verwachtingen en mogelijkheden van de cliënt. Onze cliënten kunnen gebruik maken van onze diensten zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Wij werken nauw samen met huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen en -verpleegkundigen, (school) maatschappelijk werk, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, gebiedsteams en andere aanbieders van de jeugd GGZ. Dit stelt ons in staat om integrale psychomedische zorg te organiseren.

Door innovatie, verdere professionalisering en samenwerking hopen wij een antwoord te hebben op een brede variatie aan hulpvragen waarmee onze cliënten en hun gezinnen zich bij ons melden.