School

school

Wij behandelen in de omgeving van onze cliënten, dus ook met en op school. Wij hechten grote waarde aan contact met de school en achten de expertise van de leerkrachten, intern begeleiders en zorgmedewerkers onontbeerlijk  in het proces van diagnostiek en behandeling. Om tot een goede afstemming te komen nemen wij geregeld contact op met scholen in de vorm van telefonisch overleg of een schoolbezoek.

Ons hulpaanbod voor scholen is divers en gericht op het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen.