Vergoedingen

vergoeding

Vanaf 1  januari 2015 is de Jeugdwet van kracht en worden gemeenten verantwoordelijk voor het leveren van het volledig aanbod aan jeugdhulp. Met de invoering van de Jeugdwet wordt de jeugd-GGZ niet langer bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet. Met de Jeugdwet vervalt ook het recht op zorg. In plaats daarvan komt de zorgplicht van gemeenten. De woonplaats gaat dan bepalen op welke wijze, waar en onder welke voorwaarden een kind zorg krijgt.

Jeugdhulp moet door de gemeente worden geboden aan alle inwoners van de gemeente onder de 18 jaar. Dat is het woonplaatsbeginsel. Elke gemeente vermeldt in de gemeentelijke verordening welke hulp vrij toegankelijk is en welke jeugdhulp dat niet is. De gemeente moet de inwoners informeren hoe ze een individuele voorziening (niet vrij toegankelijke hulp) kunnen krijgen (via verwijzing). In de Jeugdwet staat dat verwijzing kan plaatsvinden door de huisarts, jeugdarts, medisch specialist of via een wijkteam of een Centrum voor Jeugd en Gezin.

De zorg die wij verlenen is niet vrij toegankelijk. U zult, net zoals voorgaande jaren, een verwijsbrief nodig hebben om in aanmerking te komen voor een volledige vergoeding van de zorgkosten. Indien uw kind woonachtig is in één van de onderstaande gemeenten, worden de kosten voor diagnostiek en/of behandeling volledig vergoed en rechtstreeks gedeclareerd bij uw gemeente:

Regio West-Friesland: Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec

Regio Zaanstreek-Waterland: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Oostzaan, Zaanstad,
Zeevang, Waterland en Wormerland

Zorg aan jongeren van 18 jaar of ouder vindt plaats in het kader van Zorgverzekeringswet. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars wat inhoudt dat de kosten rechtstreeks gedeclareerd kunnen worden bij uw zorgverzekeraar. Hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Daar de GB GGZ uit de basisverzekering vergoed wordt, dient u rekening te houden met het verplichte eigen risico.