Aanbod voor scholen

School1

Wanneer u als leerkracht bepaalde kenmerken in het gedrag van een leerling als opvallend beoordeelt en u het vermoeden heeft dat deze kenmerken interfereren met de normale cognitieve-, sociaal-emotionele- en/of didactische ontwikkeling, dan kunt u ouders wijzen op onze hulpverlening. Formele verwijzing dient te geschieden door huisarts, jeugdarts of medisch specialist.

Advies en consult

Wanneer u zich zorgen maakt over uw leerling of wanneer u merkt dat u, vanwege de problematiek van uw leerling, niet goed les kan geven, kunt u contact met ons opnemen voor overleg en advies. Het contact met school vindt plaats na toestemming van cliƫnt (ouder dan 12 jaar) en zijn/haar ouders. Tevens kunnen wij in het zorgteam meedenken en adviseren.

Handelingsgericht psychodiagnostisch onderzoek

Soms komt het voor dat een leerling, ondanks alle inspanningen van de leerkracht, ouders en het zorgteam, onvoldoende reageert op een handelingsplan. In dat soort gevallen kan sprake zijn van een (ontwikkelings)stoornis en kan worden gedacht aan een (psycho)diagnostisch onderzoek met als doel probleemverheldering en het formuleren van handelingsadviezen.

Schoolobservatie

Een schoolobservatie kan worden ingezet wanneer het nodig is, vanwege de aard van de klachten, om het functioneren van het kind in een leeromgeving of in een groep leeftijdgenoten nader in kaart te brengen. Een schoolobservatie kan tevens dienen ter observatie van complexe leerkracht-leerling interacties en ter observatie van competenties van de leerkrachten.

Mediatietherapie

Leerkrachten, intern begeleiders en/of zorgmedewerkers, die behoefte hebben aan specifieke informatie en ondersteuning op het gebied van omgaan met en begeleiden van leerlingen met een diagnose, kunnen gebruik maken van meditatietherapie. Op deze manier kan tevens worden gezorgd voor een goede afstemming en samenwerking tussen de ouders, school en de leerling.