Formulieren

Hieronder treft u een aantal formulieren en/of vragenlijsten, die u online kunt invullen en naar ons kunt verzenden.

De formulieren/vragenlijsten handelen over verschillende zaken en zijn hoofdzakelijk bedoeld voor het verzamelen van informatie over het aangemelde kind, via zijn ouders/verzorgers en andere betrokkenen, zodat wij ons een goed beeld kunnen vormen van het kind en zijn/haar omgeving.

De vragenlijsten die bedoeld zijn voor school en/of andere betrokkenen, zullen alleen met toestemming van ouders worden gebruikt.

Vragenlijsten voor de ouders/verzorgers

  • Gegevens kind en ouder is een invulformulier waarmee algemene gegevens van het kind en zijn ouders/verzorgers worden verzameld. Met dit formulier proberen we tevens uw zorgen en hulpvraag globaal in kaart te brengen. Dit formulier dient voor alle aangemelde kinderen te worden ingevuld.
  • Ontwikkelingsanamnese is een vragenlijst waarmee de ontwikkeling van het aangemelde kind in kaart wordt gebracht. Hiermee wordt getracht eventuele opvallendheden in de ontwikkeling te signaleren.
  • SDQ 4-17 P: deze vragenlijst inventariseert sterke kanten en moeilijkheden op verschillende functioneringsgebieden (school, thuis, vriendschapen), bij kinderen van 4 tot 17 jaar.

School informatie

  • Schoolinformatie vragenlijst, is een vragenlijst waarmee de indrukken van de leerkracht en/of internegeleider worden verzameld. Informatie uit deze vragenlijst kan aanleiding geven tot nader overleg met de leerkracht en/of schoolobservatie.
  • SDQ 4-17 L: inventariseert sterke kanten en moeilijkheden op verschillende functioneringsgebieden, bij kinderen van 4 tot 17 jaar, zoals dat op school wordt gezien.