Spoed

spoed

Wanneer u direct hulp nodig heeft kunt u contact opnemen met uw huisarts of, buiten kantoortijden, met de Centrale huisartsenpost Hoorn 0229 – 297 800. 

Via de huisarts kan, indien nodig, de crisisdienst van de GGZ Noord Holland Noord worden ingezet.