Kinderen & Jongeren

Jongeren en kinderen
Kinderen en jongeren krijgen in iedere leeftijdsfase te maken met verschillende eisen die er aan hen gesteld worden met de daarbij behorende uitdagingen. Iedere fase kent dan ook eigen problematiek. Voor kinderen en jongeren hebben we daarom een onderscheid gemaakt in de volgende leeftijdsfasen: