Jongeren van 16 jaar en ouder

jongeren
De lichamelijke volwassenwording wordt in deze ontwikkelingsfase bereikt. Op psychosociaal niveau zijn de jongvolwassenen (adolescenten) steeds beter in staat genuanceerd te kijken naar zichzelf en anderen. De sociale cognitie, de mensenkennis, neemt toe. Het zoeken naar eigen identiteit staat centraal.

Vragen als “wie ben ik” en “wat is de zin van mijn leven” houden jongvolwassene bezig. Ze verdiepen zich in de levensvragen en dit kan onzekerheid en twijfel oproepen. In deze ontwikkelingsfase vindt emotionele losmaking van de ouders plaats. Jongvolwassenen bereiden zich voor op een beroep en gaan (duurzame) relaties aan met leeftijdsgenoten.

Op verstandelijk gebied kan de jongvolwassene steeds meer aan. Aandacht- en concentratie vermogen neemt toe. Het denken over de eigen manier van denken (metacognitie) en abstract denken is aanwezig.

Problemen op deze leeftijd

Problemen die in deze ontwikkelingsfase worden genoemd zijn:

  • Stemmingsproblemen
  • Identiteitsproblemen
  • Drugs- en alcoholgebruik
  • Eetstoornissen
  • Aandacht- en concentratieproblemen
  • Problemen in het contact met anderen
  • Gedragsproblemen

Wij werken met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. In iedere leeftijdsfase lopen kinderen tegen andere problemen aan. Kijk voor de specifieke problemen die kinderen tegen kunnen komen wanneer ze in de volgende leeftijdsfase zitten: 0 – 4 jaar, 4 – 12 jaar en 12 – 16 jaar