Tarieven 18+

Generalistische Basis GGZ kent 4 zorgprestaties: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. In geval van gecontracteerde zorg spreken zorgaanbieders en zorgverzekeraars in contracten bedragen af die door zorgaanbieders in rekening mogen worden gebracht bij de verschillende prestaties. Deze afgesproken bedragen mogen niet hoger zijn dan het maximumtarief die in de NZa Tariefbeschikking GB-GGZ GGZ staat en variƫren vaak tussen 85% en 100% van het maximumtarief ( zie maximum tarieven GB GGZ 2017).

Wanneer het behandeltraject afgesloten wordt tijdens of na de intake, doordat geconstateerd wordt dat behandeling in de GB GGZ niet passend is, is sprake van Onvolledig behandeltraject. De kosten hiervan worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

In geval van onverzekerde zorg (dat is de zorg die niet behoort tot het verzekerd pakket op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw)) wat wordt aangeduid als overig product (OVP), of wanneer u de zorg zelf wenst te betalen, wordt er 90 euro per uur in rekening gebracht (45 minuten face-to-face contact en 15 minuten administratie). Deze kosten zijn voor uw eigen rekening.

Binnen de GB GGZ geldt geen eigen bijdrage. U dient wel rekening te houden met het verplichte eigen risico.

Voor afspraken over vergoedingen in het kader van de Jeugdwet (kinderen en jongeren t/m 17 jaar) zie pagina Vergoedingen.