Tarieven 18+

Generalistische Basis GGZ wordt bekostigd vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat u rekening moet houden met het verplichte eigen risico.

Voor afspraken over vergoedingen in het kader van de Jeugdwet (kinderen en jongeren t/m 17 jaar) zie pagina Vergoedingen.