Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding, ook wel mediatietherapie genoemd, is een bewezen effectieve en veelgebruikte behandelmethode in de hulpverlening aan kinderen en jeugdigen. Ouderbegeleiding is gericht op het veranderen van het gedrag van het kind via de ouders. Het doel van ouderbegeleiding is de ouders een pedagogische aanpak te leren, die afgestemd is op behoeften van hun kind. Tijdens de ouderbegeleiding krijgt u uitleg over de aandoening van uw kind en leert u daarmee om te gaan. Onderwerpen die vaak aan bod komen in de ouderbegeleiding zijn: Het afleren van ongewenst gedrag Het bereiken van eensgezindheid tussen de ouders Meer zicht krijgen op de eigen opvoedstijl en gezinspatronen Hoe hou je het vol als ouder Het in-trainen van praktische, alledaagse vaardigheden zoals bijvoorbeeld: rustig aan tafel zitten, opdrachten leren opvolgen, ofwel “beter luisteren”, rekening houden met regels en afspraken (bedtijd, computertijd, e.d.), omgang met broertjes en zusjes, bevorderen van onderlinge communicatie het uitbreiden van zelfstandig gedrag: zelfstandig uitvoeren van ochtend- en/of avondritueel, planning en organisatie van schoolse taken, zelfverzorging, uitgaan en relaties deelname aan vrije tijd activiteiten: leren samenwerken en -spelen, tegenslagen leren incasseren, het uitbreiden van oplossingsvaardigheden Mediatietherapie kan tevens worden toegepast bij leerkrachten met als doel om van de klas een gunstige leeromgeving te maken, waar de leerkracht goed les kan geven. De duur van de mediatietherapie is wisselend en afhankelijk van uw...