Tieners van 12 tot 16 jaar

In deze ontwikkelingsfase staat de verdergaande emotionele ontwikkeling centraal. De overgang naar het voortgezet onderwijs geeft daarbij een belangrijke aanzet. Ook treden er in deze periode lichamelijke veranderingen op, die het begin van de puberteit markeren. Een tiener ontwikkelt steeds meer emotionele- en praktische zelfstandigheid, wat gepaard gaat met de ontwikkeling van een nieuw waardensysteem en een nieuw gevoel van persoonlijke identiteit. Problemen op deze leeftijd Problemen die in deze leeftijdsfase worden genoemd zijn: Alcohol en drugsgebruik Problemen met uiterlijk Gedragsproblemen Delinquentie Eetstoornissen Angst- en stemmingsproblemen Problemen bij seksuele oriëntatie Wij werken met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. In iedere leeftijdsfase lopen kinderen tegen andere problemen aan. Kijk voor de specifieke problemen die kinderen tegen kunnen komen wanneer ze in de volgende leeftijdsfase zitten: 0 – 4 jaar, 4 – 12 jaar en 16 jaar en...

Kinderen van 4 tot 12 jaar

Kinderen van deze leeftijd begeven zich steeds meer buiten de veilige thuisomgeving. Een belangrijke ontwikkelingstaak in deze periode bestaat uit het opbouwen en onderhouden van wederkerige relaties met leeftijdsgenoten en volwassenen. De autonomie van het kind neemt verder toe. In deze periode wordt het kind ook geconfronteerd met de maatschappelijke eis om te leren lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast wordt van het kind verwacht dat het zich een werkhouding eigen maakt en wordt er in toenemende mate beroep gedaan op zijn vermogen om langere tijd geconcentreerd te werken. Problemen op deze leeftijd Problemen die op deze leeftijd vaak worden genoemd zijn: Schoolweigering Tegenvallende schoolprestaties Concentratieproblemen Sociale terugtrekking Gedragsproblemen Moeilijkheden met taal en/of spraak (sociale) Angst Motorische problemen Wij werken met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. In iedere leeftijdsfase lopen kinderen tegen andere problemen aan. Kijk voor de specifieke problemen die kinderen tegen kunnen komen wanneer ze in de volgende leeftijdsfase zitten: 0 – 4 jaar, 12 – 16 jaar en 16 jaar en ouder...

Kinderen & Jongeren

Kinderen en jongeren krijgen in iedere leeftijdsfase te maken met verschillende eisen die er aan hen gesteld worden met de daarbij behorende uitdagingen. Iedere fase kent dan ook eigen problematiek. Voor kinderen en jongeren hebben we daarom een onderscheid gemaakt in de volgende leeftijdsfasen: 0 – 4 jaar 4 – 12 jaar 12 – 16 jaar 16 jaar en ouder  ...