Nazorg

De uitingsvormen van gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen kunnen zodanig ernstig zijn, dat een intensieve ambulante- of (dag)klinische behandeling nodig is. Het gevolg hiervan kan zijn dat er veranderingen optreden in de bestaande thuis- en schoolsituatie. Het nazorgtraject Het nazorgtraject is bedoeld voor kinderen/jeugdigen en hun gezinnen, die een intensief behandeltraject hebben afgerond. Binnen het nazorgtraject wordt gewerkt aan een soepele terugkeer naar de eigen omgeving. Het doel van dit traject is het voorkomen van een terugval en daarnaast het leren omgaan met stress en valkuilen die het oude gedrag kunnen uitlokken. Naast nazorg kunt u bij onze praktijk ook terecht voor advies / consult, diagnostiek en behandeling van diverse...