Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding, ook wel mediatietherapie genoemd, is een bewezen effectieve en veelgebruikte behandelmethode in de hulpverlening aan kinderen en jeugdigen. Ouderbegeleiding is gericht op het veranderen van het gedrag van het kind via de ouders. Het doel van ouderbegeleiding is de ouders een pedagogische aanpak te leren, die afgestemd is op behoeften van hun kind. Tijdens de ouderbegeleiding krijgt u uitleg over de aandoening van uw kind en leert u daarmee om te gaan. Onderwerpen die vaak aan bod komen in de ouderbegeleiding zijn: Het afleren van ongewenst gedrag Het bereiken van eensgezindheid tussen de ouders Meer zicht krijgen op de eigen opvoedstijl en gezinspatronen Hoe hou je het vol als ouder Het in-trainen van praktische, alledaagse vaardigheden zoals bijvoorbeeld: rustig aan tafel zitten, opdrachten leren opvolgen, ofwel “beter luisteren”, rekening houden met regels en afspraken (bedtijd, computertijd, e.d.), omgang met broertjes en zusjes, bevorderen van onderlinge communicatie het uitbreiden van zelfstandig gedrag: zelfstandig uitvoeren van ochtend- en/of avondritueel, planning en organisatie van schoolse taken, zelfverzorging, uitgaan en relaties deelname aan vrije tijd activiteiten: leren samenwerken en -spelen, tegenslagen leren incasseren, het uitbreiden van oplossingsvaardigheden Mediatietherapie kan tevens worden toegepast bij leerkrachten met als doel om van de klas een gunstige leeromgeving te maken, waar de leerkracht goed les kan geven. De duur van de mediatietherapie is wisselend en afhankelijk van uw...

Behandeling

Centraal in de behandeling staat de hulpvraag die van toepassing is op uw kind, leerling of patiënt. Bij de start van de behandeling wordt besproken wat de behandeling inhoudt en wat de beoogde resultaten zijn. De behandeldoelen en behandelafspraken worden vastgelegd in het zogenoemde behandelplan. Bij de behandeling van kinderen en jeugdigen worden de ouders en soms ook andere partijen, zoals school, betrokken. Wij streven ernaar om zo kort en eenvoudig als mogelijk te behandelen en zo lang en intensief als nodig. De behandeling Een behandeling kan bestaan uit kortdurende en/of langdurende interventies en uit individuele- en/of groepstherapie. Daarnaast geven wij ook voorlichting, (ouder)cursussen en trainingen. De behandeling vindt veelal plaats op afspraak op één van onze locaties waarvan u de bezoekadressen in de rechter zijbalk aantreft. Begeleiding thuis en/of op school behoort ook tot ons aanbod. Hieronder hebben we een aantal veel voorkomende behandelingen voor u op een rijtje gezet: Psycho-educatie (informatie over een aandoening, symptomen en behandelmogelijkheden) Individuele (spel)therapie voor kinderen en jeugdigen Mediatietherapie voor ouders / verzorgers / leerkrachten Gezinsgesprekken Transculturele systeemtherapie (Cognitieve) gedragstherapie Oplossingsgerichte therapie E-health EMDR behandeling voor patiënten met dermatologische aandoeningen, zie www.nvpd.nl Wij leggen u graag (persoonlijk) uit wat de diverse behandelingen inhouden en welke behandeloptie voor uw kind het meest geschikt is. Naast behandeling kunt u bij onze praktijk ook terecht voor advies / consult, diagnostiek en...

School

Wij behandelen in de omgeving van onze cliënten, dus ook met en op school. Wij hechten grote waarde aan contact met de school en achten de expertise van de leerkrachten, intern begeleiders en zorgmedewerkers onontbeerlijk  in het proces van diagnostiek en behandeling. Om tot een goede afstemming te komen nemen wij geregeld contact op met scholen in de vorm van telefonisch overleg of een schoolbezoek. Ons hulpaanbod voor scholen is divers en gericht op het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen en...