Algemene voorwaarden

Op alle diensten van W!js, Centrum voor Generalistische Basis GGZ, zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Hieronder leest u over uw rechten en plichten en wat u van ons kunt verwachten. Toestemming voor onderzoek en/of behandeling Kinderen/jongeren kunnen gebruik maken van onze diensten wanneer zij en/of hun ouders daar een (schriftelijke) toestemming voor geven. Recht op informatie Om goede beslissingen te kunnen nemen over onderzoek en/of behandeling heeft u als cliënt en/of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger recht op informatie over: Het probleem of de stoornis De voorgestelde behandeling en eventuele risico’s ervan en andere behandelingsmogelijkheden De behandelaar De rechten van een kind en de ouders Wie recht heeft op informatie is wettelijk bepaald en afhankelijk van de leeftijd van kinderen/jongeren. Zorgdossier Alles wat van belang is bij de zorgverlening wordt vastgelegd in het elektronisch zorgdossier. Het dossier is eigendom van W!js. Indien ouders en/of kinderen/jongeren het niet eens zijn met wat in het dossier staat, kan hun mening aan het dossier worden toegevoegd. Als er een fout in het dossier staat, kan dat worden gecorrigeerd. Het dossier wordt minstens 15 jaar bewaard na de 18de verjaardag van het kind/jongere. Privacy Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van onze cliënten. Zonder toestemming geven wij geen informatie over onze cliënten aan mensen die niet bij de behandeling zijn betrokken. De verwijzers (veelal de huisarts) worden, indien u daarvoor toestemming geeft, geïnformeerd over de behandeling. Kinderen onder 12 jaar: gezaghebbende ouder(s) moet toestemming geven om informatie over het kind te verstrekken aan anderen Kinderen van 12 jaar en ouder: ouders én het kind moeten toestemming geven om informatie over het kind aan anderen te verstrekken Jongeren vanaf 16 jaar: de jongere moet toestemming geven om informatie over hem/haar te...

Spoed

Wanneer u direct hulp nodig heeft kunt u buiten kantoortijden contact opnemen met de Crisisdienst Jeugd NHN via 088 777 888...

Contactformulier

Heeft u een vraag, opmerking, suggestie of is er iets anders waarmee wij u kunnen helpen? U kunt altijd contact met ons opnemen of u kunt het onderstaande formulier gebruiken om contact met ons op te nemen. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op uw bericht. Velden voorzien van een * zijn verplichte velden.   De heer Mevrouw Achternaam * Uw e-mailadres * Op welk telefoonnummer bent u bereikbaar? Uw...

Locatie Wervershoof

Onze kinder- en jeugdpsychologiepraktijk is in Wervershoof gevestigd op de volgende locatie: Gezondheidscentrum Olympia Olympiaweg 141 M 1693 EK Wervershoof Tel: 0229 508034 E-mail: info@wijsindewijk.nl Voor verwijzers en collega’s die gebruik maken van een beveiligde verbinding: wijs@zorgring.nl Parkeren: naast het Gezondheidscentrum Olympia is er voldoende gratis...

Locatie Hoorn

Onze kinder- en jeugdpsychologiepraktijk is in Hoorn gevestigd op de volgende locatie: Gezondheidscentrum Kersenboogerd Betje Wolffplein 170 1628 NV Hoorn Tel: 0229 508034 E-mail: info@wijsindewijk.nl Voor verwijzers en collega’s die gebruik maken van een beveiligde verbinding: wijs@zorgring.nl Parkeren: Aan de overkant van het Gezondheidscentrum Kersenboogerd is een groot parkeerterrein. U kunt hier gratis parkeren. Wel dient u een parkeerschijf zichtbaar in uw auto te leggen. Maximale parkeertijd bedraagt 1,5...

Ouderlijk gezag

Wij gaan er vanuit dat u als ouder het (wettelijk) gezag heeft over uw kind. Als dat niet het geval is, is het recht van de niet gezag dragende ouder beperkt tot feitelijke informatie over de gezondheidstoestand van het kind, als deze daar zelf om vraagt. Ouders hebben meestal gezamenlijk gezag over hun kinderen. Dat betekent dat u beiden dezelfde rechten heeft. In geval van echtscheiding wordt een kind vaak door één van beide ouders aangemeld voor onderzoek of behandeling. Pas als van beide ouders toestemming is verkregen, kan de behandeling starten. Samen bespreken wij wie de andere ouder benadert om deze te informeren en om toestemming te vragen. In sommige gevallen is toestemming van beide ouders niet noodzakelijk: Goed hulpverlenerschap Wanneer een ouder met gezag weigert toestemming te geven en hij/zij duidelijk niet het belang van het kind of de jongere dient en zijn/haar subjectieve mening te veel laat meewegen Jongeren van 12 tot 16 jaar Wanneer een ouder met gezag weigert toestemming te geven en de jongere blijft het weloverwogen wensen, dan kan de jongere toch onderzocht en behandeld worden. Daarnaast kan een jongere worden behandeld als er sprake is van ernstige tot matige psychische klachten. Weigert de jongeren zelf toestemming te geven, dan kan de jongere niet worden onderzocht en kan de behandeling niet...