Verwijzers

Wij behandelen kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met psychische of psychiatrische problematiek. U kunt naar ons verwijzen wanneer er bij uw patiënt sprake is van óf een vermoeden is van een DSM-stoornis. De GB GGZ is ook verantwoordelijk voor goede nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie bij mensen die al bekend zijn met en/of behandeld zijn voor een psychische aandoening. Verwijzing U kunt naar ons verwijzen via ZorgDomein. Wanneer u de verwijzing zelf opstelt, dient deze de volgende gegevens te bevatten: de gegevens van de cliënt; de vermelding dat het een verwijzing naar de Basis GGZ betreft; dat sprake is van (het vermoeden van) een DSM-stoornis, en welke; uw eigen gegevens, inclusief uw AGB-code; de datum van de verwijzing en handtekening van de verwijzer Een verwijsbrief kan worden geschreven door de huisarts, jeugdarts, medisch specialist, gebiedsteam of CJG. Om het u makkelijk te maken hebben we een voorbeeld van een verwijsbrief voor u gemaakt die u hier kunt downloaden en afdrukken. Wat u verder van ons kunt verwachten Wij denken met u mee over passende hulp Wij houden u op de hoogte van de voortgang van de aanmelding en/of behandeling van uw patiënt Wij zullen u informeren over de beëindiging en het resultaat van de...