Jongeren van 16 jaar en ouder

De lichamelijke volwassenwording wordt in deze ontwikkelingsfase bereikt. Op psychosociaal niveau zijn de jongvolwassenen (adolescenten) steeds beter in staat genuanceerd te kijken naar zichzelf en anderen. De sociale cognitie, de mensenkennis, neemt toe. Het zoeken naar eigen identiteit staat centraal. Vragen als “wie ben ik” en “wat is de zin van mijn leven” houden jongvolwassene bezig. Ze verdiepen zich in de levensvragen en dit kan onzekerheid en twijfel oproepen. In deze ontwikkelingsfase vindt emotionele losmaking van de ouders plaats. Jongvolwassenen bereiden zich voor op een beroep en gaan (duurzame) relaties aan met leeftijdsgenoten. Op verstandelijk gebied kan de jongvolwassene steeds meer aan. Aandacht- en concentratie vermogen neemt toe. Het denken over de eigen manier van denken (metacognitie) en abstract denken is aanwezig. Problemen op deze leeftijd Problemen die in deze ontwikkelingsfase worden genoemd zijn: Stemmingsproblemen Identiteitsproblemen Drugs- en alcoholgebruik Eetstoornissen Aandacht- en concentratieproblemen Problemen in het contact met anderen Gedragsproblemen Wij werken met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. In iedere leeftijdsfase lopen kinderen tegen andere problemen aan. Kijk voor de specifieke problemen die kinderen tegen kunnen komen wanneer ze in de volgende leeftijdsfase zitten: 0 – 4 jaar, 4 – 12 jaar en 12 – 16...

Tieners van 12 tot 16 jaar

In deze ontwikkelingsfase staat de verdergaande emotionele ontwikkeling centraal. De overgang naar het voortgezet onderwijs geeft daarbij een belangrijke aanzet. Ook treden er in deze periode lichamelijke veranderingen op, die het begin van de puberteit markeren. Een tiener ontwikkelt steeds meer emotionele- en praktische zelfstandigheid, wat gepaard gaat met de ontwikkeling van een nieuw waardensysteem en een nieuw gevoel van persoonlijke identiteit. Problemen op deze leeftijd Problemen die in deze leeftijdsfase worden genoemd zijn: Alcohol en drugsgebruik Problemen met uiterlijk Gedragsproblemen Delinquentie Eetstoornissen Angst- en stemmingsproblemen Problemen bij seksuele oriëntatie Wij werken met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. In iedere leeftijdsfase lopen kinderen tegen andere problemen aan. Kijk voor de specifieke problemen die kinderen tegen kunnen komen wanneer ze in de volgende leeftijdsfase zitten: 0 – 4 jaar, 4 – 12 jaar en 16 jaar en...