Kinderen van 4 tot 12 jaar

Kinderen van deze leeftijd begeven zich steeds meer buiten de veilige thuisomgeving. Een belangrijke ontwikkelingstaak in deze periode bestaat uit het opbouwen en onderhouden van wederkerige relaties met leeftijdsgenoten en volwassenen. De autonomie van het kind neemt verder toe. In deze periode wordt het kind ook geconfronteerd met de maatschappelijke eis om te leren lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast wordt van het kind verwacht dat het zich een werkhouding eigen maakt en wordt er in toenemende mate beroep gedaan op zijn vermogen om langere tijd geconcentreerd te werken. Problemen op deze leeftijd Problemen die op deze leeftijd vaak worden genoemd zijn: Schoolweigering Tegenvallende schoolprestaties Concentratieproblemen Sociale terugtrekking Gedragsproblemen Moeilijkheden met taal en/of spraak (sociale) Angst Motorische problemen Wij werken met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. In iedere leeftijdsfase lopen kinderen tegen andere problemen aan. Kijk voor de specifieke problemen die kinderen tegen kunnen komen wanneer ze in de volgende leeftijdsfase zitten: 0 – 4 jaar, 12 – 16 jaar en 16 jaar en ouder...

Ouders

In veel pedagogische en ontwikkelingspsychologische literatuur is te lezen dat veel problemen in de ontwikkeling normaal zijn. Angst, somberheid, tegendraads gedrag, agressie en druk gedrag zijn tot op zekere hoogte normale verschijnselen bij kinderen. Veel van deze problemen zijn gebonden aan ontwikkelingsfases waarin kinderen zich bevinden. Het is het moment waarop dit soort gedrag optreedt, de duur en de intensiteit die maken of het gedrag is waar u zich zorgen om moet maken. Bespreek uw zorgen op tijd Vanwege het belang van vroege interventie is het aan te raden om uw zorgen tijdig te bespreken met uw huisarts / jeugdarts / kinderarts of op het consultatiebureau. Deze instanties kunnen met u mee denken en, indien nodig, zorgen voor een verwijzing naar de kinder- en jeugdpsycholoog. U kunt bij ons namelijk ook terecht voor ouderbegeleiding Wij werken met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. In iedere leeftijdsfase lopen kinderen tegen andere problemen aan. Kijk voor de specifieke problemen die kinderen tegen kunnen komen wanneer ze in de volgende leeftijdsfase zitten: 0 – 4 jaar, 4 – 12 jaar, 12 – 16 jaar en 16 jaar en...