Kinderen van 4 tot 12 jaar

Kinderen van deze leeftijd begeven zich steeds meer buiten de veilige thuisomgeving. Een belangrijke ontwikkelingstaak in deze periode bestaat uit het opbouwen en onderhouden van wederkerige relaties met leeftijdsgenoten en volwassenen. De autonomie van het kind neemt verder toe. In deze periode wordt het kind ook geconfronteerd met de maatschappelijke eis om te leren lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast wordt van het kind verwacht dat het zich een werkhouding eigen maakt en wordt er in toenemende mate beroep gedaan op zijn vermogen om langere tijd geconcentreerd te werken. Problemen op deze leeftijd Problemen die op deze leeftijd vaak worden genoemd zijn: Schoolweigering Tegenvallende schoolprestaties Concentratieproblemen Sociale terugtrekking Gedragsproblemen Moeilijkheden met taal en/of spraak (sociale) Angst Motorische problemen Wij werken met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. In iedere leeftijdsfase lopen kinderen tegen andere problemen aan. Kijk voor de specifieke problemen die kinderen tegen kunnen komen wanneer ze in de volgende leeftijdsfase zitten: 0 – 4 jaar, 12 – 16 jaar en 16 jaar en ouder...

Kinderen van 0 tot 4 jaar

In hun eerste levensjaren maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Ze groeien niet alleen qua lengte en gewicht, maar ook in vele andere opzichten. De zintuiglijke ontwikkeling, de ontwikkeling van motorische-, verstandelijke- en sociaal-emotionele vaardigheden verloopt ook in een zeer hoog tempo. Dit betekent dat aan opvoeders steeds andere eisen worden gesteld, afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin het kind verkeert. Om de ontwikkelingstaken succesvol te kunnen volbrengen is een veilige en begripvolle opvoedingssituatie nodig. Problemen op deze leeftijd Als de ontwikkelingstaak niet goed vervuld wordt, kan dat aanleiding geven tot problemen. Problemen die op deze leeftijd kunnen voorkomen zijn: Slaapproblemen Voedings- en eetproblemen Ouder-kind relatieproblemen (separatie) Angst Zindelijkheidsproblemen Overmatig huilen Boosheid en/of driftbuien Onhandige motoriek Wij werken met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. In iedere leeftijdsfase lopen kinderen tegen andere problemen aan. Kijk voor de specifieke problemen die kinderen tegen kunnen komen wanneer ze in de volgende leeftijdsfase zitten: 4 – 12 jaar, 12 – 16 jaar en 16 jaar en...

Kinderen & Jongeren

Kinderen en jongeren krijgen in iedere leeftijdsfase te maken met verschillende eisen die er aan hen gesteld worden met de daarbij behorende uitdagingen. Iedere fase kent dan ook eigen problematiek. Voor kinderen en jongeren hebben we daarom een onderscheid gemaakt in de volgende leeftijdsfasen: 0 – 4 jaar 4 – 12 jaar 12 – 16 jaar 16 jaar en ouder  ...