Behandeling

Centraal in de behandeling staat de hulpvraag die van toepassing is op uw kind, leerling of patiënt. Bij de start van de behandeling wordt besproken wat de behandeling inhoudt en wat de beoogde resultaten zijn. De behandeldoelen en behandelafspraken worden vastgelegd in het zogenoemde behandelplan. Bij de behandeling van kinderen en jeugdigen worden de ouders en soms ook andere partijen, zoals school, betrokken. Wij streven ernaar om zo kort en eenvoudig als mogelijk te behandelen en zo lang en intensief als nodig. De behandeling Een behandeling kan bestaan uit kortdurende en/of langdurende interventies en uit individuele- en/of groepstherapie. Daarnaast geven wij ook voorlichting, (ouder)cursussen en trainingen. De behandeling vindt veelal plaats op afspraak op één van onze locaties waarvan u de bezoekadressen in de rechter zijbalk aantreft. Begeleiding thuis en/of op school behoort ook tot ons aanbod. Hieronder hebben we een aantal veel voorkomende behandelingen voor u op een rijtje gezet: Psycho-educatie (informatie over een aandoening, symptomen en behandelmogelijkheden) Individuele (spel)therapie voor kinderen en jeugdigen Mediatietherapie voor ouders / verzorgers / leerkrachten Gezinsgesprekken Transculturele systeemtherapie (Cognitieve) gedragstherapie Oplossingsgerichte therapie E-health EMDR behandeling voor patiënten met dermatologische aandoeningen, zie www.nvpd.nl Wij leggen u graag (persoonlijk) uit wat de diverse behandelingen inhouden en welke behandeloptie voor uw kind het meest geschikt is. Naast behandeling kunt u bij onze praktijk ook terecht voor advies / consult, diagnostiek en...