Algemene voorwaarden

Op alle diensten van W!js, Centrum voor Generalistische Basis GGZ, zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Hieronder leest u over uw rechten en plichten en wat u van ons kunt verwachten. Toestemming voor onderzoek en/of behandeling Kinderen/jongeren kunnen gebruik maken van onze diensten wanneer zij en/of hun ouders daar een (schriftelijke) toestemming voor geven. Recht op informatie Om goede beslissingen te kunnen nemen over onderzoek en/of behandeling heeft u als cliënt en/of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger recht op informatie over: Het probleem of de stoornis De voorgestelde behandeling en eventuele risico’s ervan en andere behandelingsmogelijkheden De behandelaar De rechten van een kind en de ouders Wie recht heeft op informatie is wettelijk bepaald en afhankelijk van de leeftijd van kinderen/jongeren. Zorgdossier Alles wat van belang is bij de zorgverlening wordt vastgelegd in het elektronisch zorgdossier. Het dossier is eigendom van W!js. Indien ouders en/of kinderen/jongeren het niet eens zijn met wat in het dossier staat, kan hun mening aan het dossier worden toegevoegd. Als er een fout in het dossier staat, kan dat worden gecorrigeerd. Het dossier wordt minstens 15 jaar bewaard na de 18de verjaardag van het kind/jongere. Privacy Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van onze cliënten. Zonder toestemming geven wij geen informatie over onze cliënten aan mensen die niet bij de behandeling zijn betrokken. De verwijzers (veelal de huisarts) worden, indien u daarvoor toestemming geeft, geïnformeerd over de behandeling. Kinderen onder 12 jaar: gezaghebbende ouder(s) moet toestemming geven om informatie over het kind te verstrekken aan anderen Kinderen van 12 jaar en ouder: ouders én het kind moeten toestemming geven om informatie over het kind aan anderen te verstrekken Jongeren vanaf 16 jaar: de jongere moet toestemming geven om informatie over hem/haar te...