De jeugdwet

 

Advertentie petitie jeugd-ggz

Daan heeft een nierziekte. Thijs heeft autisme. Allebei krijgen ze medische zorg, vergoed uit het basispakket van hun zorgverzekering. Maar voor Thijs dreigt er een probleem…. per 2015 verliest hij het wettelijk recht op zorg.

Vanaf januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking en worden gemeenten verantwoordelijk voor het leveren van het volledig aanbod aan jeugdhulp. Met de invoering van de Jeugdwet wordt de jeugd-GGZ niet langer bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet en hebben provincies geen rol meer bij de inkoop van jeugdzorg. Met de Jeugdwet vervalt ook het recht op zorg. In plaats daarvan komt de zorgplicht van gemeenten. De woonplaats gaat dan bepalen op welke wijze, waar en onder welke voorwaarden een kind zorg krijgt.

Jeugdhulp moet door de gemeente worden geboden aan alle inwoners van de gemeente onder de 18 jaar. Dat is het woonplaatsbeginsel. Elke gemeente vermeldt in de gemeentelijke verordening welke hulp vrij toegankelijk is en welke jeugdhulp dat niet is. De gemeente moet de inwoners informeren hoe ze een individuele voorziening (niet vrij toegankelijke hulp) kunnen krijgen (via verwijzing). In de Jeugdwet staat dat verwijzing kan plaatsvinden door de huisarts, de jeugdarts, de medisch specialist of via een wijkteam of een Centrum voor Jeugd en Gezin.

De zorg die wij verlenen is niet vrij toegankelijk. U zult, net zoals in 2014, een verwijsbrief nodig hebben om in aanmerking te komen voor een volledige vergoeding van de zorgkosten. Indien uw kind woonachtig is in één van de onderstaande gemeenten, worden de kosten voor diagnostiek en/of behandeling volledig vergoed en rechtstreeks gedeclareerd bij uw gemeente:

 

Drechterland                         Beemster                              Zaanstad

Enkhuizen                              Edam-Volendam                  Zeevang

Hoorn                                     Landsmeer

Koggenland                           Oostzaan

Medemblik                             Purmerend

Opmeer                                  Waterland

Stede Broec                           Wormerland