Diagnostiek

Het stellen van een diagnose vindt plaats op basis van diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek begint met een intakegesprek waarin de onderzoeksvraag en aanwezige klachten in kaart worden gebracht. Wanneer blijkt dat de aard en/of de ernst van de klachten verder onderzocht dient te worden, zal een (aanvullend) diagnostisch onderzoek worden voorgesteld. Diagnostisch onderzoek Diagnostisch onderzoek kan bestaan uit: Nader in kaart brengen van de ontwikkelingsgeschiedenis van het kind/jeugdige door middel van een gesprek met de ouders/verzorgers Spelobservatie van het kind Gespreksonderzoek met het kind/jeugdige Schoolobservatie en/of observatie in de thuissituatie Psychologisch onderzoek (intelligentie-, persoonlijkheids-, en/of neuropsychologisch onderzoek) Het invullen van vragenlijsten door ouders, kind/jeugdige en/of school Psychiatrisch consult Het diagnostisch onderzoek wordt afgerond met een adviesgesprek waarin de resultaten van het onderzoek met u worden besproken. Ook worden in dit gesprek de eventuele diagnose en het advies nader toegelicht. Met uw toestemming informeren wij tevens de verwijzer over de uitkomst van het onderzoek. Indien uw onderzoeksvraag niet aansluit bij ons aanbod, helpen wij u graag de juiste organisatie en/of hulpverlener te vinden die u en uw kind wel verder kan helpen. Naast diagnostiek kunt u ook bij onze praktijk ook terecht voor advies / consult, behandeling en nazorg van diverse...